Rregullore për mbrojtjen e shënimeve

Print this pageseparatorSmaller textspacertextp

Të nderuar përdorues, Ju falëminderit për vizitën tuaj në faqen tone interneti.

Ju prezantojmë politikën për mbrojtje të të dhënave personale me të cilën rregullohet e drejta për privatësi dhe siguri të të dhënave personale që janë object të përpunim.

Politika për mbrojtje të të dhënave personale i përket faqes internet të LOGING ELECTRONICS SH.P.K.Shkup, www.loging-ks.com. Kjo politikë u përket dhe zbatohet në të gjitha fushat dhe nënfushat e punës sonë, dhe shfaqet në fund të faqes interneti.        

Grumbullim i informacioneve

Ju si vizitorë vullnetarisht i shkruani të dhënat personale: emër, mbiemër, adresa, telefon dhe adresa elektronike. Këto të dhëna përdoren vetëm për realizim të porosisë suaj. Në qoftë se kemi leje nga ana juaj, mund të bëjmë përjashtim dhe t’i shfrytëzojmë të dhënat edhe për qëllime marketingu. Për shembull: regjistrim për të pranuar gazetën elektronike nga kompania jonë. Të dhënat personale do të ruhen në formë e cila mundëson identifikim i subjektit të të dhënave personale dhe pasi nuk do të jenë të nevojshme më, do të fshihen.

Mbrojtja e llogarisë Suaj

Emrin Tuaj për regjistrim dhe fjalëkalimi duhet t’i dini vetëm Ju. Ato janë çelësi  i llogarisë suaj dhe i të dhënave tuaja personale.

Për atë shkak, përdorni numra, shkronja, shenja special dhe ruajeni fjalëkalimin në fshehtësi. Mbani kontrollë mbi emrin dhe fjalëkalimin me qëllim që të mos bëheni pjesë prej aktiviteteve kundërligjore të krijuara në emrin Tuaj,

*Në qoftë se fjalëkalimi Juaj është keqpërdorur në çfarëdo mënyrë, MENJËHERË lajmërojeni Loging Electronics dhe ndryshojeni fjalëkalimin.

Cookies, Teknologji

Faqja e internetit mund të përdorë teknologji për ndjekje në varësi prej formës,Cookies. Kjo teknologji është e dobishme për grumbullim të informacioneve më të ndryshme siç janë sistemet e përdorura operative, numri i vizitorëve, kërkimet e vizitorëve etj. Po ashtu, me ndihmë të kësaj teknologjie përmirësohen performancat e faqes së internetit.

Detyrim për fshehtësi dhe mbrojtje të të dhënave personale

E drejta për përdorim të të dhënaveTuaja personale kanë vetëm nëpunësit në Loging Electronics. Ato janë të mbrojtur prej humbjeje, dëmtimi, falsifikimi dhe qasjes së paautorizuar. Përdoren metoda të përshtatshme për mbrojtje gjatë transferimit, në varësi prej rrezikut dhe natyrës së informacioneve. Për të parandaluar qasje të paautorizuar, përdoren të gjitha përmasa organizuese dhe teknike për mbrojtje të të dhënave personale.

Përdorim i faqes internet nga ana e të miturve

Personat e mitur nuk mund të regjistrohen me të dhënat e tyre pa leje nga prindërit ose kujdestarët e tyre. Prinderit dhe kujdestarët duhet t’I mësojnë se si t’I përdorin në internet të dhënat e tyre personale në mënyrë të sigurtë. Loging Electronics kurrë nuk do të marrë ose do të përdorë të dhëna personale prej personave të mitur pa leje.

NË QOFTË SE keni pyetje në lidhje me parrezikshmerinë dhe sigurinë e të dhënave tuaja personale na kontaktoni.

Kontakt

е-mail: info@loging-ks.com

LOGING Electronics sh.p.k-Dega Kosovë
Rr. Bajram Kelmendi 31, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. +381 38 23 48 55


*Informacionet në këtë Politikë janë objekt të ndryshimeve nga koha në kohë, pa lajmërim të mëparshëm.

Ju lutemi ta lexoni dhe ta ndjekni këtë dokument, dhe në atë rast ne do të garantojmë siguri dhe transakcion të thjeshtë.

Fokusimi është në konsumatorinDuam të sigurohemi që konsumatori të jetë në qender të vëmendjes.   Mbështetje teknike pa pagesëNëse diqka nuk shkon siq duhet, ne do të gatshëm me dëshirë të ju ndihmomjë!   Zgjedhje e madhe ne ju ofrojm te gjitha brendet botrore, duke përfshire Fluke, Mikroelektronika, Knipex dhe Logitech.   Dergese Opsione fleksibile, duke përfshirë edhe transportin deri tek dera.